Nakshatra - Scrollr Widget

SAMPLE PORTFOLIO IMAGES

Nederlands

Welkom bij mijn online portfolio. Je vindt er een selectie van mijn werk als (hobby-)fotograaf, (hobby-)graficus en (hobby-)muzikant. Leuk dat je er (weer) bent, veel plezier!

 

 

TIP: Klik hier voor een optimale, beeldvullende kijkervaring.

 

ENGLISH

Welcome to my online portfolio. It shows and plays some of my work as a (hobby-) photographer, (hobby-)graphics artist and (hobby-)musician. Thanks for visiting, have fun!

 

 

TIP: Click here for an optimal, full screen viewing experience.

01

1920

Bezoeker / Visitor!

Welkom

over mij ...

about me ...

leo de keijzer

Naast mijn meer 'exacte' werk als econoom en informaticus, is het heerlijk om soms (wat minder precies) vrij en creatief bezig te zijn. Maar ook dan nog zoek ik naar manieren waarop mens en computer synergetisch kunnen samenwerken. In mijn foto's, muziek en artwork zoek ik altijd naar wat verrassende inspiratie in de bijna onbegrensde creatieve mogelijkheden die ontstaan wanneer je kunst, wetenschap en techniek samenbrengt.

Next to my more 'exact' activities in economics and information technology, few things are more satisfying than being artistically creative, free from constraints. But even then i keep looking for ways in which man and machine can cooperate synergetically. Hence, in my photos, music and artwork i always seek some surprising inspiration in the sheer limitless creative possibilities that come from putting art, science and technology together.

SLIDESHOW ALBUM 'ORIGINS I'

02

GRAFISCH / GRAPHICAL

PORTFOLIO

Foto's / Photos - 1

infra-rood / infra-red

Foto's / Photos - 2

artwork

klik op een foto om te bekijken. wacht dan 7 seconden voor een slideshow          -         Click on an IMAGE to view it. then wait 7 seconds for a slideshow           -

'ORIGINS' ALBUMS

03

UPDATES / NEWS

nieuws

nieuws !

update !

Nieuw in dit theater: een slideshow van mijn laatste grafische album 'Origins IV'.

Nieuw werk toegevoegd, inclusief wat experimenten met infrarood naaktfotografie.

Mijn nieuwe album is klaar: Facebook! Bekijk de update en slideshow hieronder.

New in this theatre: a slideshow of my latest graphics album 'Origins IV'.

New works added, including some experiments with infrared nude photography.

My new album is out: Facebook! Check out the update and slideshow below.

03/23

07/22

12/21

SLIDESHOW ALBUM 'FACEBOOK'

03 / 23 nieuw albumfacebook !

 

Ik ben er (nog steeds) geen lid van, maar áls ik dan toch iets met Facebook zou moeten doen, dan is een album zoals ik recent maakte het eerste waar ik aan zou denken. Letterlijk een boek met gezichten dus. Een dwarsdoorsnede ook van werken die ik al eerder toonde in de Origins-serie en een aantal latere, speciaal voor het album gemaakte platen.

Al deze portretten zijn fictief en geheel digitaal vervaardigd met behulp van verschillende grafische softwarepakketten, workflows, filters en soms wat experimentele AI-engines. Alle gelijkenissen met personen (dood of levend ;) zijn onbedoeld en berusten - wat mij betreft - op louter toeval. Kijk voor een impressie van het album naar de slideshow hierboven!

ALBUM 'FACEBOOK'

03 / 23  -  new albumfacebook!

 

I'm (still) not a member, but if i hád to do something 'Facebook', i would think of an album like the one i made recently. Hence, literally a book with faces in it. A cross section of some facial works i showed earlier in my Origins-series, but also with some additional pictures i later made for this album specifically.

All these portraits are fictional and completely digitally crafted using several graphical software packages, workflows, filters and (occasionally) a few experimental AI-engines. All similarities to persons (dead or alive ;) are unintentional and strictly coincidental. Check out a preview of the album in the slideshow directly above!

legal mumbo jumbo

All photographs, graphics, musical works and artworks are copyrighted. They may not be shown, stored, used, (re)distributed, (dis)played, (air)played and/or duplicated in any (other) way, without my prior permission. We are sad to inform you ...

kleine lettertjes

Op alle hier getoonde foto's, artwork en muziekstukken rust copyright. Ze mogen op geen enkele wijze worden getoond, vermenigvuldigd, gedistribueerd, afgespeeld, opgeslagen en/of anderszins worden gebruikt, zonder mijn formele toestemming vooraf. Sorry ...

equipment used

All photo's were taken in the course of about 25 years with either a Sony 717, a Sony R1, a Nikon D7100, a Nikon D750 and (more recently) a Nikon Z8. Post-processing and the artwork pieces were done using Photoshop and Lightroom.

gebruikte apparatuur

Al de getoonde foto's zijn in de loop van ongeveer 25 jaar genomen met een Sony 717, een Sony R1, een Nikon D7100, een Nikon D750 en (meer recent) een Nikon Z8. De nabewerking en het artwork zijn gedaan met Lightroom en Photoshop.

04

miscellaneous

diversen

SLIDESHOW ALBUM 'ORIGINS II'

05

visitor comments

gastboek

‘‘

Lees hier alle reacties op deze site. Schroom niet om zelf ook wat in het gastenboek te schrijven. Dank!

‘‘

Here's the feedback i've had (so far) on this site. Don't be shy now, sign the guestbook too. Thanks!

het verhaal tot dusver  . . .  /  the story so far  . . .

Teken het Gastenboek / sign the guestbook:

Nederlands

Hier vind je een selectie van de muziek-stukken die ik in de laatste 20 jaar (of zo) heb gemaakt. Ik weet niet precies in welke muziekcategorie ze zijn in te delen, maar wat doet het er toe. De meeste werken zijn gemaakt met Cubase, een paar midi-keyboards, wat moeite en heel veel (soft)synths en samples.

 

english

Here you'll find some pieces of music i made over the last 20 years or so. I am not sure my music qualifies as a genre, but, hey, who cares? Almost all music was made using Cubase, a few midi-keyboards, some effort and a lot of (soft)synths and samples.

06

MUZIKAAL / MUSICAL

PORTFOLIO

SLIDESHOW ALBUM 'ORIGINS III'

Heb je vragen, tips, (spontane) reacties of interesse in een van de werken? Laat dan een bericht voor me achter. Bedankt!

 

 

Got a question or tip? Want to react, buy or comment on a work on the site? Please, leave a message here. Thanks!

07

CONTACT  (FORM)

kONTAkT

kontaktgegevens / contact info

contactformulier / contact form

Leo de Keijzer

Waterruit 66

2804 PD  Gouda

The Netherlands / Holland

SLIDESHOW ALBUM 'ORIGINS IV'

 personalportfolio

LeodeKeijzer's

 

©  2024 - all rights reserved

 

All photos, artwork, webdesign and music by me, leo de keijzer  - site  V.98

So sorry, i am not on any of those. No time; much too busy making images.

 

 

1440

infra-rood/infra-red

Foto's / Photos - 1

Foto's / Photos - 2

Artwork

klik op een foto. wacht 7 seconden voor een slideshow     -     Click on photo. wait 7 seconds for a slideshow      -

SLIDESHOW ALBUM 'ORIGINS III'

1024

infra-rood/-red

Foto's / Photos 1

Foto's / Photos 2

Artwork

klik op een foto. wacht 7 seconden voor een slideshow       -     Click on a photo. wait 7 seconds for a slideshow

©  2024 - all rights reserved  -  all photos, music, artwork & design by leo de keijzer  -  V.98

640

    1

    2

    3

    4

klik foto. na 7 seconden start een slideshow

Click a photo. wait 7 seconds for a slideshow

(Klik om me te bellen  /  Click to call me)

©  2024 -  all rights reserved

All photos, artworks, web-design and music done by me, leo de keijzer, holland  - site v.98